ÜZLETSZABÁLYZAT

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A gardrobom.hu elektronikus kereskedelmi portál weboldalának Általános Szerződési Feltételei és Vásárlói Tájékoztatója.

1. Bevezető

1.1 Az alábbiakban – eleget téve a Vásárló (fogyasztó) és az Eladó (vállalkozás) közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak – tájékoztatást adunk a gardrobom.hu weboldalon (továbbiakban: Gardróbom) történő vásárlás módjáról, feltételeiről, az adatvédelemről és a panaszkezelés rendjéről. Kérjük, hogy az alkalmazás használata előtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

2. Általános rendelkezések

2.1 Felhasználónak minősülnek a weboldalra látogató, a Gardróbom fiókkal rendelkező természetes vagy jogi személyek. Eladónak minősül bármely Felhasználó, aki a Gardróbom fiókjából terméket tölt fel.

2.2 Jelen ÁSZF (és egyben Vásárlási Feltételek) hatálya a XO Commercial Kft., a Felhasználó, illetve az Eladó, Weboldalon keletkező jogviszonyaira terjed ki.

2.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.4 A jelen ÁSZF a fent megjelölt érvényességi dátummal megjelölt naptól hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az Eladó jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat az Eladó azok hatályba lépése előtt 8 (nyolc) nappal a Weboldalon közzéteszi. 

2.5 A Weboldal URL címét megnyitó (a weboldalra látogató) felhasználók a Weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Weboldal tartalmának megtekintésére.

2.6 A Weboldal használata nem jelent kockázatot, azonban az Eladó javasolja, hogy Felhasználó használjon vírusirtó szoftvereket, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi, hogy a Felhasználó ismeri az Internet technikai és műszaki korlátait, és a használatával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja. A Felhasználó számítógépén található adatok védelme a Felhasználó feladata.

2.7 A Weboldalra mutató linket bárki elhelyezhet saját honlapjának felületén az Eladó külön hozzájárulása nélkül. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a Weboldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg (beágyazás).

2.8 Eladó fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Eladó írásos hozzájárulása nélkül.

2.9 A Weboldalnak a fogyasztókkal (Vásárlókkal és Felhasználókkal) szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

2.10 A Weboldalon mind a vásárlás, mind az ügyintézés és a panaszkezelés nyelve magyar. 

3. Az Eladó adatai

Eladó neve:
XO Commercial Kft.
H-5700 Gyula, Bicere tanya 24. 

Adószám: 27987294-2-04
Cégjegyzékszám: 04 09 015395
E-mail cím: info@gardrobom.hu

Tárhely szolgáltató:
WebOrigo Magyarország Zrt.
H-1027 Budapest, József Attila utca 25.

4. A megvásárolható termékek köre

4.1 A Gardróbom felületén feltöltött termékeket a Gardróbom felhasználói teszik közé. A Gardróbom fenntartja a jogot, hogy azokat, beleértve magát a felhasználói profilt, feltöltött anyagait, előzetes figyelmeztetés nélkül, azonnali hatállyal törölje a rendszeréből.

4.2 A feltöltött termékek minőségéért kizárólag a Felhasználók felelnek, azonban a Gardróbom minden tőle telhetőt megtesz, hogy elkerülje a csalásokat. Felhasználók kijelentik, hogy személyükben nincsen olyan ok, amely a termékek feltöltését, értékesítését a Gardróbom felületén gátolná.

4.3 A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg és választástó függően csomagküldő szolgáltatás vagy személyes átvétel keretein belül kerülnek kiszolgáltatásra (átadásra). A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát és a csomagolási költséget is, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját és utánvétes fizetés esetén az utánvét pénzkezelési díját, melyek a bruttó áron felül fizetendők.

4.4 A Weboldalon a részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. A Weboldalon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt nem vállalunk felelősséget.

5. A vásárlás rendje

5.1 A Weboldalon kizárólag Gardróbom fiókkal, és előzetesen feltöltött egyenleggel lehet vásárolni. 

5.2 A bankkártyás egyenleg feltöltésének összegtől független, egyszeri díja 100 Ft, mely a feltöltés összegén felül kerül levonásra. Az online bankkártyás egyenlegfeltöltés a Barion rendszerén keresztül valósul meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

5.3 A Gardróbom felhasználói egyszerre és egy napon belül maximum bruttó 300.000 Ft értékben tölthetnek fel egyenleget, valamint az egyenlegük nem lépheti át a 280.000 Ft-ot. Ezen fenti korlátozások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak.

5.4 A Gardróbom fenntartja a jogot, hogy a feltöltött egyenleget előzetes figyelmeztetés nélkül maximum 360 naptári napig zárolja, amennyiben fennáll a csalás kockázata.

5.5 A Gardróbom fenntartja a jogot, hogy Felhasználót előzetes figyelmeztetés nélkül törölje. Amennyiben törlésre kerül sor, úgy gondoskodnia kell arról, hogy az egyenlegét 30 napon belül visszatérítse.

5.6 A Gardróbom, mint a Magyar Posta Logisztika Zrt. szerződött partnere, lehetőséget biztosít szállítás igénybevételére az alábbiak alapján. A szállítás igénybevételéről a Vásárló dönthet. 

5.6.1 Postáról postapontra, vagy csomagpontra történő szállítás esetén bruttó 990 Ft.

5.6.2 Postáról magyarországi címre történő házhozszállítás esetén bruttó 1290 Ft.

5.7 Az Eladó vásárlás esetén azonnal értesítést kap a megvásárolt tételekről, és 3 napon belül haladéktalanul gondoskodnia kell a Vásárlóval történő kapcsolatfelvételről. Eladó virtuális egyenlegén azonnal jóváíródik függő tételként a tranzakció, mely legkésőbb 14 napon belül véglegesedik.

5.8 Eladó a sikeres tranzakciók után bruttó 10% jutalékot köteles megfizetni a Gardróbom részére. 

5.9 A Gardróbom nem felelős, az Interneten továbbított adatok hibáiért, bármilyen okból is következtek be, továbbá az Internetes hálózatban felmerülő működési hibáért, ami megakadályozza a zavartalan vásárlást.

5.10 A Gardróbom teljes mértékben felelősséget vállal a feltöltött termékekért. Mindent megtesz annak érdekében, hogy a csalást csökkentse, ennek érdekében alkalmazza az egyenleg 14 napra történő befagyasztását, hogy vitás vagy vitatott teljesítés esetén felelősséget tudjon vállalni a platformon értékesített termékekért. Ugyanakkor kárrendezés 14 napos határideje jogvesztő, ezt követően vásárló panasz a Gardróbom felé nem támaszhat.

5.11 A feltöltött termékek tulajdonosa minden esetben a felhasználók. Ugyanakkor a Gardróbom fenntartja a jogot, hogy egyes termékeket előzetes figyelmeztetés nélkül eltávolítson. Felhasználók bejelenthetnek kifogásolható tartalmakat, melyeket a Gardróbom 24 órán belül kivizsgál, és probléma esetén eltávolít a piactérről.

6. A rendelés folyamata

6.1 Felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket, majd a „Kosárba” gomb megnyomásával a kiválasztott termék az ún. vásárlói kosárba kerül.

6.2 A kosárban lévő termékek a weboldal alján érhetők el. Itt ellenőrizni és módosítani / törölni lehet a termékeket és azok esetlegesen választható paramétereit. A terméklista alatt választható ki a szállítási mód.

6.3 Ezután a Vásárlónak lehetősége van megadni a vásárlás lebonyolításához kért személyes adatokat.

6.4 A véglegesített rendeléssel egyező visszaigazolás esetén a fogyasztói szerződés, írásban létrejöttnek minősül. A Gardróbom a szerződéseket külön nem iktatja.

6.5 Amennyiben a rendelés nem teljesíthető, úgy azt az Eladó elutasítja, és erről, valamint az elutasítás okáról értesítést küld a Vásárló e-mail címre. Az elutasítást követően a Vásárló újból rendelést adhat le a Gardróbomon.

6.6 Eladó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

7. Fizetési módok

7.1 A vásárlás (Vásárló nyilatkozata) Eladó ellenkező érvényű visszaigazolásának hiányában minden esetben fizetési kötelezettséget von maga után!

7.2 A vásárlás minden esetben elektronikus fizetéssel történik, melyet kizárólag a Gradróbom előzetesen feltöltött, belső egyenlegéből lehetséges teljesíteni.

7.3 Vásárló kijelenti, hogy rendelkezik azon ismeretekkel és rendelkezik vagy biztosítani tudja azon technikai feltételeket, melyek a távszámla nyomtatásához szükségesek.

8. Szállítási feltételek

8.1 Személyes átvételkor az áru az Eladó és Vevő előzetes egyeztetései szerinti helyen és időben vehetőek át.

8.2 Arra az esetre, ha a visszaigazolásban Eladó által megjelölt időszakban a Vásárló nem tudja megoldani az áru átvételét, a visszaigazolást követően más nagykorú személyt is megnevezhet maga helyett átvételre jogosultként.

8.3 Abban az esetben, ha a szállítási cím vagy az átvétellel kapcsolatos megjegyzés nem egyértelmű, az Eladó telefonon egyeztet a vásárlóval.

8.4 Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a rendszer egyértelmű meghibásodása esetén egyedi árakat alkalmazzon, valamint egyedi kedvezményeket szabjon a Vásárlónak.

9. Vásárlástól való elállási jog 

9.1 Megrendelése során a Vásárló a Eladóval történő egyeztetésének megfelelően élhet elállási jogától, melynek feltételeiben mindenképp a Ptk. rendelkezései irányadók.

9.2 A Vásárló elállási/felmondási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

9.3 A Vásárlónak elállás esetén elegendő, ha nyilatkozatát írásban az elállási határidőn belül elektronikus úton elküldi a Gardróbomnak. A nyilatkozat kizárólag elektronikusan, az applikáció felületén belül, vagy e-mailben történhet.

9.4 A Vásárló abban az esetben gyakorolja időben az elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt küldi el az elállási nyilatkozatát.

9.5 A termék visszavételét, illetve a bruttó ár visszafizetését a felek az erre szolgáló űrlap kitötlésével jelzik.

9.6 Mérethiba vagy ahhoz hasonló kisebb, nem minőségi hibák esetén a szállítási és a visszaküldési költség a Vásárlót terheli, azonban a termék vételára számára visszajár.

9.7 Minőségi hiba, vagy hibás, 14 napon túli késedelmes teljesítés esetén Vásárló részére a teljes összeg visszajár.

9.8 Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

10. Visszatartási jog

10.1 A Vásárló és az Eladó közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 23. (4) bekezdése alapján a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a termék vételárát és a szállítási költséget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

11. Jótállás

11.1 A Gardróbom felületén értékesített termékekre jótállás nem vonatkozik. Egyedi garanciák biztosításáról Felek egyedileg dönthetnek.

12. Kellékszavatosság

12.1 A termék hibája esetén a Vásárló dönthet arról, hogy vagy a szerződéses partnerével (az Eladóval) szemben érvényesíti (kellék)szavatossági igényét.

12.2 Kellékszavatossággal kapcsolatos jogait akkor érvényesítheti a Vásárló, ha az Eladó hibásan teljesített. A Vásárló szavatossági igénye önmagában azon ténynél fogva fennáll, hogy a „szolgáltatás” a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

13. Panaszkezelés

13.1 Eladó célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az Eladó adatainál, fent rögzített e-mail címére, vagy az applikáción belül is közölheti.

13.2 A Feleknek a Gardróbom beavatkozása nélkül kell megegyezésre jutniuk. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a Gardróbom jogosult egyedi döntés meghozására jelen Szerződés fentebbi pontjainak figyelembe vételével.

13.3 A Gardróbom, mint portál nem vállal felelősséget a rajta keresztül megvalósuló jogügyletekért, azon ügyletek, mint természetes személyek közötti tranzakciók értelmezendőek. Ugyanakkor minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy ezen ügyletek tisztaságát szavatolja.

14. Adatvédelem

14.1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete értelmében Eladó Adatkezelési Tájékoztató aloldalán teszi közzé adatkezelési tájékoztatóját.

15. Vegyes rendelkezések

15.1 Abban az esetben, ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

15.2 Amennyiben Eladó az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás, csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy az Eladó egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

15.3 Eladó és Vásárló, valamint a Gardróbom vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Jelen dokumentáció 2021. január 19-én került közzétételre, és a visszavonásáig hatályos.
Verzió: 1.0